Title

vejen til et styrket byggeri i danmark

Dette er i grove træk de ambitioner, landets regering har for omkring 10 milliarder skatte-yderkroner om året på det offentlige byggeris vegne.

Martin Keiding

Formålet er at gøre dansk byggeri mere effektivt og konkurrencedygtigt. Når politikerne bruger ordet "effektivt" betyder det: billigere. Og det er for dyrt at bygge i Danmark bl.a. fordi produktivitet ikke er steget i sammen grad som i de lande vi sammenligner os med. Påstår man.