Title

transformation

Transformation kan som bekendt omfatte alt, der ændrer eller udvikler sig fra et til noget andet.  Alligevel, ihvertilfælde i min snævre optik, tager transformeringen af bygninger ofte afsæt i strukturer eller volumener, der har en iboende kvalitet i materialer, proportioner, funktion, historisk, æstetisk… etc.

Sara Ettrup

Omend det er et exceptionelt imponerende efterår i år, man næsten ikke kan få nok af, ændrer det ikke på at november med efterfølgende endeløs vinter ligger lige i slipstrømmen af farveeksplosionen. Hvis man er af den slags, der sidder med ansigtet vendt mod dagslyspæren for at holde vinterdepressionen fra porten, er der håb!

Sara Ettrup

I forbindelse med en større undersøgelse har to kollegaer og jeg, gennem de sidste uger, ræset rundt i de københavnske bydele, registreret, noteret og diskuteret status og tilstand for hovedstadens, og dermed velfærdstatens, biblioteker og kulturhuse. Vanvittigt interessant at se bydele og kvarterer med nye briller, og ikke mindst at blive godt gammeldags imponeret over paletten af tilbud der kommer borgerne til gode, hvis vi ellers gider benytte os af dem. Det er der heldigvis noget der tyder på at vi gider.

Sara Ettrup

De lukningstruede kirker er blevet til de lukningsramte. Københavns Stiftråd har besluttet at lukke 14 folkekirker. Nogle protesterer og mobiliserer argumenter for hvorfor ikke. Andre kaster håndklædet og overgiver sig - nogle sågar til det frie marked.

Sara Ettrup

I øjeblikket er det "visioner for bygningsarven" huset stiller skarpt på og "den stigende interesse inden for arkitektur og byplanlægning for, hvordan man kan udvikle og opgradere eksisterende strukturer og bygninger og samtidig bevare stedets værdier og historiske lag."

Torsdag d.30.10.2014 var det professor fra Arkitektskolen Aarhus, Mogens Morgen og lektor fra KADK Nicolai Bo Andersen, der diskuterede hvordan vi værdisætter vores kulturarv – det andet ud af 5 arrangementer om emnet – se kommende her.

Sara Ettrup
Temaet for Arkitektens novembernummer er Bevaring i teori og praksis. Det handler bl.a. om kontrollerede ruiner i Thisted, flexboliger på Lolland og en opfordring til at udfordre det grundlag vi freder på. Vi præsenterer strategier for og eksperimenter med, hvordan man kan gå til det eksisterende.
I stedet for skarpe skel mellem datid og nutid er der tale om arkitektoniske gradueringer og slørede overgange. Martin Keiding kommenterer i Arkitekten 11-2014 Dorte Mandrups ombygning af en tidligere ølhal på Vesterbrogade i København.

798 Art District

Under mit seneste besøg I Kina tog jeg imod en vens anbefaling om at besøge 798 Art District I det nordøstlige Beijing.

798er et 60år gammelt industriområde omdannet til en banebrydende kunst- og galleridistrikt og samlingspunkt for en ucensureret og vild kunstbevægelse udklækket I de gamle statsejede elektronikfabrikker. 798 har opnået international berømmelse og national agtelse som det mest indflydelsesrige kunstdistrikt I hele Kina. Her bor både nye og nogle af Kinas mest anerkendte kunstnere som He Yunchang og Ai WeiWei.

Serban Cornea