Title

teknologi

Shigeru Ban er en af hovedtalerne ved den kommende EcoBuild messe i London i marts 2014. Han skal tale om nødhjælpsarkitektur og midlertidige og lette konstruktioner baseret på papir. Men hvad nu, hvis udviklingen af biokompositter kunne pege på en ny dansk og økologisk papirarkitektur?

Anne-Mette Manelius

Med nyere teknologier, er det i mindre projekter vi kan finde værdifuld inspiration. – for de tekstile støbeforme gælder, at det er en nicheproduktion som kræver stor indsigt i produktionsmetoden for at kunne designe. Betonens form og overflader dikteres af støbetrykket fra den våde beton, som møder støbeformens udspændte tekstil, formbindere og afstivende ramme. 

Anne-Mette Manelius

Bevaring og gentænkning af teglfacadens arkitektoniske kvaliteter er temaet for en åben idékonkurrence, som i disse uger kører på portalen Innosite. Temaet er energirenovering og udfordringen er åbenlys. Teglet som kulturbærende arkitektonisk materiale møder krav om øget energimæssig performance og pris, når den ældre bygningsmasses facader isoleres. Det medfører, at eksisterende murede byggerier ofte pakkes ind i tykkere overfrakker af isolering og nye facadematerialer.

Anne-Mette Manelius

Mens jeg har været stille på bloggen, har jeg arrangeret en konference om byggematerialer, som afvikles om bare fire uger – den 4. september. Den kunne måske have interesse for Arkfos læsere, for med titlen Fremtiden er smartere og grønnere, har konferencen fokus på udviklingen af energieffektive og miljørigtige byggematerialer. Præmissen for konferencen er, at vi skal bruge vores materialer mere effektivt i komponenter og ikke nødvendigvis udvikle en masse nye materialer. der er ret forskellige vinkler på dette – både krav, forskning og produktudvikling.

Anne-Mette Manelius

Med de industrielle teknologier, er ”samtalen” mellem landskabet og bevidstheden mere blevet en monolog. Gamle Karl Marx talte om, at historiens drivkraft bla. handlede om menneskets herredømme over naturen. I 1840 har det sikkert været en næsten utopisk tanke, at mennesket skulle kunne dominere og ensidigt forme naturen omkring det. Men her 170 år efter er det nærmest blevet almindelig virkelighed. Maskinel og kemisk overmagt præger nu vort forhold til landskabet. Det gamle dictum om menneskets beherskelse af naturen er blevet opfyldt.

Morten Stræde

Vi bliver nødt til at se på landskabet med den samme skala som udnyttelsen af landskabet bruger. Det er ikke nok at frede dette eller hine vandløb eller dalstrøg. Vi bliver nødt til at se landskabet i den store skala som et meget tæt væv af betydninger og gensidige indflydelser. Hvor både det produktive, det rekreative og det ”transportmæssige” landskab flettes sammen.

Morten Stræde

3D MOTION CONTROL CAPTURE

Det er egentlig ikke særlig ofte at man ser helt nye forgreninger på dagligdagens hardwaretræ. Og enhver innovation på mus+tastaturgenvej området er altid kærkommen. Som så ofte så får vi først serveret teknologien, og efterfølgende må vi så selv finde ud hvor den bedst hjælpe eller udvvide vores arbejdsproces.

Rasmus Brønnum

Pages