Title

Superkilen

Leder: Dilemma og spændvidde

Publiceret af Tom Hermansen torsdag okt 4, 2012 klokken 14:33

Landskabsarkitektur flakser i disse år mellem det meget styrede og statiske og noget mere dynamisk og vibrerende; og en hel del, der tilmed forventes at ville komme af sig selv. En udviklingsparat, men måske også til tider naiv flirten med det uforudsigelige. I stort set alle tekster i dette nummer vil man finde det dilemma belyst, det er at arbejde både med noget ret håndfast og noget temmeligt uhåndgribeligt. Det er svært at anskueliggøre, hvad det sig ændrende kan blive til, især over for menigmand. 

Transformation kan som bekendt omfatte alt, der ændrer eller udvikler sig fra et til noget andet.  Alligevel, ihvertilfælde i min snævre optik, tager transformeringen af bygninger ofte afsæt i strukturer eller volumener, der har en iboende kvalitet i materialer, proportioner, funktion, historisk, æstetisk… etc.

Sara Ettrup

Onsdag d. 3. oktober blev Mimersparken på Nørrebro indviet.
Siden januar i år har gravemaskiner og entreprenører arbejdet på højtryk for at få parken færdig til indvielsen. Til trods for dette bærer parken på denne regnfulde onsdag stadig præg af at være ufærdig. Flere arealer er endnu ikke beplantet med græs, og flere hegn fra byggeprocessen indrammer stadig flere af parkens arealer, hvilket giver indtrykket af, at besøgende kun er tilladt adgang til begrænsede dele af parken.

Jeg har længe villet blogge om Superkilen. Hver gang jeg har skrevet noget ned, har jeg enten ikke kunnet afslutte teksten, eller har ændret mening om indholdet. Men jeg tror, jeg har grebet det forkert an – fordi jeg har villet skrive om Superkilen enten som arkitektonisk byrum, som brugerinddragelse, som planlægning eller som kunst i det offentlige rum. For det interessante ved Superkilen er måske netop, at den ikke lader sig placere entydigt inden for disse kategorier, og hvis man forsøger at vurderen den som sådan, kommer man hurtigt til kort.

Kristine Samson
Med sine 20 nuancer af røde flader, sorte asfaltbakker og rekvisitter fra alverdens riger og lande, forbinder Superkilen Nørrebrogade og Tagensvej. Som et ærkeeksempel på en af vor tids foretrukne retninger indenfor byrumsdesign, udfyldes det gamle tracé af et tæt programmeret aktivitetstæppe i brugerinddragelsens hellige navn. 
Men kan de super iscenesatte byrum overvintre set ud fra et æstetisk, kvalitets- og brugsmæssigt synspunkt her med snart 5 år på bagen?
Sara Ettrup