Title

#sommerhuse

NY VILJE

Publiceret af torsdag aug 4, 2016 klokken 14:51

Der har indfundet sig en erkendelse i det politiske system, som tyder på, at den kritik, som har lydt fra mange kanter, ingen nævnt og ingen glemt, igennem de sidste par år, har sat et fagligt præg på den nye planlovsaftale fra juni 2016. Fortsat mulighed for 25% alment i boligsektoren, ingen hypermarkeder, mindre bureaukrati, bedre muligheder for genan- vendelse af tomme huse til nye formål m.m.

Fortsat mulighed for 25% alment i boligsektoren, ingen hypermarkeder, mindre bureaukrati, bedre muligheder for genanvendelse af tomme huse til nye formål m.m. I aftalen gives der også mulighed for udlæg af nye områder med op til 6000 sommerhuse inden for den eksisterende kystnærhedszone.

Martin Keiding