Title

selvkritik

VEND BØTTEN

Publiceret af onsdag jun 1, 2016 klokken 15:21

Nybyggeriet i Aarhus Havn, som det ses på ovenstående foto optaget i april 2016, er tid- og stedløst på samme måde som blokke og facader i Singapore, Malaga eller Ørestad. Et meget stort containerskib er stødt på grund ud for en ældre havneby med tårne og spir og tage med tegl.

Det kunne sikkert have været værre. Men hvorfor er det ikke meget bedre? Egentlig!

Det går fint med film, musik, billedkunst og litteratur, men når det drejer sig om rammerne om menneskers liv, er der ikke mange stemmer, som blander sig i debatten. Ud over avismediernes professionelle anmeldere, som er uhyre vigtige, men fåtallige, synes vi, at arkitektfagets egne folk godt kunne blande sig lidt mere i debatten. Gerne i dette blad, hvor vi med nærværende udgivelse introducerer vores kritiske klummer fordelt hen over året og forfattet af en række redaktionelt inviterede skribenter fra forskellige dele af Danmark.

Martin Keiding
Med sine 20 nuancer af røde flader, sorte asfaltbakker og rekvisitter fra alverdens riger og lande, forbinder Superkilen Nørrebrogade og Tagensvej. Som et ærkeeksempel på en af vor tids foretrukne retninger indenfor byrumsdesign, udfyldes det gamle tracé af et tæt programmeret aktivitetstæppe i brugerinddragelsens hellige navn. 
Men kan de super iscenesatte byrum overvintre set ud fra et æstetisk, kvalitets- og brugsmæssigt synspunkt her med snart 5 år på bagen?
Sara Ettrup