Title

Realdania

Onsdag d. 3. oktober blev Mimersparken på Nørrebro indviet.
Siden januar i år har gravemaskiner og entreprenører arbejdet på højtryk for at få parken færdig til indvielsen. Til trods for dette bærer parken på denne regnfulde onsdag stadig præg af at være ufærdig. Flere arealer er endnu ikke beplantet med græs, og flere hegn fra byggeprocessen indrammer stadig flere af parkens arealer, hvilket giver indtrykket af, at besøgende kun er tilladt adgang til begrænsede dele af parken.

Forudindtaget? Mig? Ja, det tror jeg da nok lige man kan sige. Men jeg har heldigvis lært af den tyske filosof og hermeneutiker, Hans-Georg Gadamer, at det er en aldeles menneskelig tilgang til verden, at vi er belastet af en vis forudindtagethed. Humlen er selvfølgelig at håndtere ens forudindtagethed på en åben og fordomsfri måde, at gøre indtagelsen til en antagelse, der lader flytte på sig.

Henning Thomsen

Bibliotek er græsk for 'boglager'. En samling af bøger, håndskrifter, m.m. og stedet, hvor disse opbevares. For langt de fleste af os er det ikke en fremmed tanke. Det er umiddelbart det, mange af os vil sige, hvis vi skal forklare, hvad et bibliotek er. Med det tænker mange af os også, at biblioteket er alt andet end forandring - det er snarere det modsatte, en statisk beholder.

Henning Thomsen

Indeklima er næsten en glemt arkitektdisciplin. Min erfaring er i hvert fald, at indeklima for de fleste arkitekter først og fremmest om handler dagslys – om hvordan huset orienterer sig mod solen, og hvordan vinduesåbninger skaber de helt rigtige lysindfald.

Men indeklima handler også om meget andet. Brændeovne og mados er skyld i partikelforurening. Og hver gang vi tørrer en maskine tøj indendørs er der omkring 2,5 liter vanddamp, som kan trænge ind i murværket, hvis ikke vi får luftet ordentligt ud.

Gæstebloggen