Title

nyuddannede arkitekter

Det kunne sikkert have været værre. Men hvorfor er det ikke meget bedre? Egentlig! Sangen om nyuddannede arkitekter, der intet ‘kan’, når de kommer ud på de benhårde tegnestuer, har lydt, siden ruder konge var knægt, og man må spørge: Skulle et dårligt arkitekturprojekt kunne forklares med, at partnerne i firma X sådan lige havde overladt ansvaret for at tegne og opføre fx 10.000 kubikmeter Y til en nyudklækket arkitekt, og at det var derfor, det blev så åndløst og kedsommeligt? 

Martin Keiding

Et udvalg af afgangsprojekterne kan ses og opleves frem til og med den 15. februar i Arkitektskolens Udstillingsbygning, Nørreport 22. Der er åbent mandag-torsdag kl. 10–15, fredag kl. 10-14.

Afgangsprojekterne vil også blive udstillet online. Ind til da kan de, der bor langt fra Aarhus, tage et sneak peek på billederne fra udstillingsåbningen, som arkitektskolens fotograf Philip Jensen har lånt mig.

Josefine Lykke

Det er nok også nødvendigt, men det giver ingen mening, hvis man ikke forholder sig til hele værdikæden, nemlig uddannelserne som sådan plus de vilkår, som designere og arkitekter skal arbejde under, når de er færdige.

Martin Keiding