Title

Martin Keiding

Torsdag den 9. maj inviterede den københavnske lokalafdeling i Arkitektforeningen til 1E Torsdags debat om ”Eksponering”. Oplægget var godt; Martin Keiding, Eva Harlou og folkene bag DR’s kampagne ”Byg det op” kom med hver deres syn på arkitekturformidling til det brede publikum og argumenterede for og imod.

Josefine Lykke

Dette er i grove træk de ambitioner, landets regering har for omkring 10 milliarder skatte-yderkroner om året på det offentlige byggeris vegne.

Martin Keiding

Enkelte værkanalytiske udgivelser og få nye fænomenologibøger på dansk er dukket op i de sidste par måneder, men i hovedsagen udkommer der mest arkitekturhistoriske krøniker i Danmark - for tiden.

Således lever arkitekturen som sådan udspændt mellem jura og fortællinger, båret oppe af metaforer i håbet om, at nogen en dag vil tale og skrive lidt mere om den, konkret.

Martin Keiding

Kunst og købmandsskab

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag jun 12, 2013 klokken 15:04

 “Der findes dygtige arkitekter, ingeniører og konventionelle bygherrerådgivere, og de er gode til at tage ansvar for hver deres del af projektet. Men det er ikke deres speciale at se helheden og sikre uvildighed, og løsningen vil ofte være givet på forhånd: At bygge.” 
Disse ord kan man for tiden læse på bygherrerådgiveren Bascons hjemmeside – og selv om de nok kan give stof til eftertanke hos arkitekter, der traditionelt opfatter sig som de eneste, der er uddannet til overskue hele byggeprocessen og resultatet, kommer tendensen næppe bag på nogen. 

Således afklaret konstaterer vi, at en mindretalsregering med fortsat vigende tal i meningsmålingerne vil reducere op til yderligere 30% på Danmarks arkitektuddannelser.

Under Fogh Rasmussen ville det have lignet et ideologisk korstog, for de fleste arkitekter har jo altid været midtfor eller svagt til venstre i politik, og nu har man så chancen for at køre de samfundsorienterede smagsdommere og kreative uddannelser helt i sænk.

Martin Keiding

Hospitalmaskinens indstillingsmuligheder

Publiceret af Martin Keiding søndag maj 20, 2012 klokken 19:29

„Den tilbudsgiver, der efter anvendelse af vurderingsmodellen i pkt. 3.2.1 og pkt. 3.2.2 i henhold til nedennævnte formel scorer den højeste totalkarakter (kt), har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og indstilles derfor som den tilbudsgiver, med hvem der skal afsluttende forhandlinger med henblik på indgåelse af endelig totalrådgivningsaftale. Kt = (0,6 x k1) + (0,2 x k2) + (0,2 x k3) hvor k1–k3 er karaktererne for underkriterium 1-3.”

Hvis du savner ordet arkitektur i ovenstående citat* kan du finde det i ottende linje i nedenstående:

Dobbelt fokus

Publiceret af Henrik Schafranek torsdag jul 4, 2013 klokken 10:25

Hvordan skal vi forholde os arkitektonisk til det vildtvoksende transportfletværk mellem industrier og nye udstykninger, og hvad siger landskabsarkitektoniske teorier om udkantsområdernes igangværende fysiske transformation?