Title

Martin Keiding

Kunst og købmandsskab

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag jun 12, 2013 klokken 15:04

 “Der findes dygtige arkitekter, ingeniører og konventionelle bygherrerådgivere, og de er gode til at tage ansvar for hver deres del af projektet. Men det er ikke deres speciale at se helheden og sikre uvildighed, og løsningen vil ofte være givet på forhånd: At bygge.” 
Disse ord kan man for tiden læse på bygherrerådgiveren Bascons hjemmeside – og selv om de nok kan give stof til eftertanke hos arkitekter, der traditionelt opfatter sig som de eneste, der er uddannet til overskue hele byggeprocessen og resultatet, kommer tendensen næppe bag på nogen. 

Således afklaret konstaterer vi, at en mindretalsregering med fortsat vigende tal i meningsmålingerne vil reducere op til yderligere 30% på Danmarks arkitektuddannelser.

Under Fogh Rasmussen ville det have lignet et ideologisk korstog, for de fleste arkitekter har jo altid været midtfor eller svagt til venstre i politik, og nu har man så chancen for at køre de samfundsorienterede smagsdommere og kreative uddannelser helt i sænk.

Martin Keiding

Hospitalmaskinens indstillingsmuligheder

Publiceret af Martin Keiding søndag maj 20, 2012 klokken 19:29

„Den tilbudsgiver, der efter anvendelse af vurderingsmodellen i pkt. 3.2.1 og pkt. 3.2.2 i henhold til nedennævnte formel scorer den højeste totalkarakter (kt), har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og indstilles derfor som den tilbudsgiver, med hvem der skal afsluttende forhandlinger med henblik på indgåelse af endelig totalrådgivningsaftale. Kt = (0,6 x k1) + (0,2 x k2) + (0,2 x k3) hvor k1–k3 er karaktererne for underkriterium 1-3.”

Hvis du savner ordet arkitektur i ovenstående citat* kan du finde det i ottende linje i nedenstående:

Dobbelt fokus

Publiceret af Henrik Schafranek torsdag jul 4, 2013 klokken 10:25

Hvordan skal vi forholde os arkitektonisk til det vildtvoksende transportfletværk mellem industrier og nye udstykninger, og hvad siger landskabsarkitektoniske teorier om udkantsområdernes igangværende fysiske transformation?

I et historisk perspektiv har dansk arkitektur altid været filtret godt og grundigt sammen med resten af verden. Den nationalromantiske periode i Danmark var inspireret af norditaliensk middelalderarkitektur – og var derfor slet ikke så national, så det gjorde noget.

Martin Keiding

Arkitekturens funktion

Publiceret af Martin Keiding tirsdag aug 14, 2012 klokken 14:53

Partner i Powerhouse Company Charles Bessard beklager i denne udgave af Arkitekten, at arkitekterne under byggeboomet ikke udnyttede offentlighedens interesse til at skabe en ny, bred bevidsthed om arkitektur som humanistisk aktivitet. Det forsøger man til gengæld på Louisiana, hvor der denne gang er fokus på nordisk arkitektur og på genopdagelsen af arkitekten som almenvellets formgiver.

Klar til udbygning?

Publiceret af Henrik Schafranek mandag aug 19, 2013 klokken 14:33

I den aktuelle debat om det forestående byggeri ved Enghave Brygge i København bliver man blandt andet opmærksom på de skitserede boliger langs østsiden af den kommende næsten 700 meter lange Enghave Kanal. 
Facaderne her er i hovedsagen fra 6 til 8 etager, og de vil i det perspektiv, som husrækker af denne længde altid ses i (fx rækken langs Sortedamssøen i København), opleves som en mere eller mindre sammenhængende væg i byrummet. 

Der er ingen grund til at tro, at en eventuel fremtidig socialdemokratisk ledet regering vil rulle Lars Løkke Rasmussens (V) vækstplan tilbage, hvad angår byggeri i kystnære områder. Tværtimod. For det var, som vi skrev og advarede om på dette sted for 16 måneder siden i nr. 8/2014, daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), som satte det hele i gang. Sammen med et flertal i Folketinget aftalte Sass Larsen nemlig at gennemføre en forsøgsordning på basis af kommuneansøgninger om turistvenlige byggeaktiviteter Inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

Martin Keiding

Pages