Title

landskabsarkitektur

Leder: Land møder vand

Publiceret af Henrik Schafranek tirsdag maj 1, 2012 klokken 13:27

Stockholm vokser og forvandler sig.

Vi har bedt svenske kolleger om at præsentere seks projekter, alle beliggende i udviklingsområder tæt ved vandet: Henriksdalshamnen og Lugnetterrassen, Sjövikstorget og Sjövikskajen samt Kristinebergs Strandpark og Hornsbergs Strandpark.

Landskabsarkitektur og bæredygtighed

Publiceret af Annemarie Lund søndag maj 20, 2012 klokken 20:47

Verdens byer står over for en gigantisk udfordring. Samtidig med, at de skal være lokomotiv for økonomisk vækst og social integration, skal de omstille sig til en bæredygtig udvikling. Hvis det ikke lykkes, vil mange af verdens storbyer få enorme problemer med stormfloder, hedebølger og stigende havniveau – et scenario hvor en apokalyptisk science fiction film som Waterworld bliver til hård virkelighed.

Det var ikke meget juleferie, det blev til. Men redegørelsen blev sendt til tryk 2. januar, og jeg glæder mig meget til at dele den med jer. Ind til da får I her et sneak-peak i form af et interview med landskabsarkitekt og partner Rikke Juul Gram fra Schønherr. God fornøjelse!

Hvilket forhold har I til PR og branding på Schønherr? Hvad er Schønherrs brand?

Josefine Lykke

SKOVPLANTNINGER I BYOMRÅDER

Publiceret af Henrik Schafranek fredag feb 14, 2014 klokken 10:29

Et gennemgående træk i dette nummer er fornemmelsen for vækstlighed, trangen til at arbejde med vækster samt forholdet mellem det naturprægede og det landskabsarkitektonisk strikt styrede. Da Ib Asger Olsen tilbage i 1970’erne af det daværende Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, fik til opgave at skrive Skovplantninger i byområder – betydning, planlægning, etablering, havde han næppe forestillet sig, at det skulle blive en næsten legendarisk publikation, og at den ville blive fremhævet gang på gang her i 2014.

Temanummer om Ísland

Publiceret af Henrik Schafranek fredag mar 28, 2014 klokken 14:11

For præcis 10 år siden udkom et dobbeltnummer om Island, LANDSKAB 3/4-2004. Det var en slags guide til islandsk landskabsarkitektur og havekunst. Temanummeret om Ísland i 2014 fokuserer i højere grad på Íslands utrolige natur og varierede landskaber. Efter askesky og økonomisk nedtur besøges landet nu af en stadig hastigt stigende strøm af turister, og det er ikke helt uproblematisk. De store turistmængder giver slitage i naturen og afføder hurtigt krav om nye veje, store busparkeringspladser, informationscentre og andet nybyggeri.

BÆREDYGTIGE LANDSKABER OG BYRUM FOR MENNESKER

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag apr 30, 2014 klokken 10:28

27. februar 2014 lancerede regeringen en ny National Arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening (DL) har bidraget med cases og illustrationer. DL har herudover haft en tæt og god dialog med Kulturstyrelsen gennem udviklingen af Arkitekturpolitikken og dermed sikret standen sin gren af arkitekturen i den nye politik.

VEDVARENDE MIDLERTIDIGT

Publiceret af Lone Andersen onsdag sep 17, 2014 klokken 13:13

Annemarie Lund

Arkitekten talte for nylig med Stig Andersson og adm. direktør i SLA Mette Skjold om forholdet mellem det groede og det byggede. Anledningen var Anderssons kuratering af den danske pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig, men samtalen kom også omkring komplementaritets-princippet, kvadratmeterpriser og tegnestuens øvrige projekter.

Pages