Title

landskab

Vores trafikvaner har ændret sig radikalt i de seneste tyve år. Alle er blevet mere mobile. Det er ikke usædvanligt at køre 75 km hver vej, hver dag for at komme på arbejde.

Morten Stræde

BÆREDYGTIGE LANDSKABER OG BYRUM FOR MENNESKER

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag apr 30, 2014 klokken 10:28

27. februar 2014 lancerede regeringen en ny National Arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening (DL) har bidraget med cases og illustrationer. DL har herudover haft en tæt og god dialog med Kulturstyrelsen gennem udviklingen af Arkitekturpolitikken og dermed sikret standen sin gren af arkitekturen i den nye politik.

Landskab: alene ordet viser hvad det er vi traditionelt forstår ved det. Det er det ubebyggede, eller i hvert fald sparsomt bebyggede land, der ligger rundt om byerne, og som indeholder både det topografiske landskab, det produktive landskab og sågar havområderne, som omkranser landet. I første omgang er det vel en æstetisk kategori. Når man taler om landskab, menes ofte udsigten. Altså den måde landet topografisk folder sig på for vort blik.

Morten Stræde

VEDVARENDE MIDLERTIDIGT

Publiceret af Lone Andersen onsdag sep 17, 2014 klokken 13:13

Annemarie Lund

Med de industrielle teknologier, er ”samtalen” mellem landskabet og bevidstheden mere blevet en monolog. Gamle Karl Marx talte om, at historiens drivkraft bla. handlede om menneskets herredømme over naturen. I 1840 har det sikkert været en næsten utopisk tanke, at mennesket skulle kunne dominere og ensidigt forme naturen omkring det. Men her 170 år efter er det nærmest blevet almindelig virkelighed. Maskinel og kemisk overmagt præger nu vort forhold til landskabet. Det gamle dictum om menneskets beherskelse af naturen er blevet opfyldt.

Morten Stræde
Museum for kunst i det offentlige rum i Køge, kaldet KØS, har fået en ny forplads skabt af billedkunstneren Ann Lislegaard i samarbejde med landskabsarkitekten Sophie Sahlqvist. Læs bl.a. anmeldelse af Steen Høyer i Landskab 01-2015, der udkommer 13. februar.

Vi står måske i en lige så radikal situation i disse år. Der er igen en stor afvandring fra landet til byerne. Teknologien muliggør, at fødevareproduktion - som trods alt stadigvæk er hovedmålet for betvingelsen af landskabet - kan varetages af så få mennesker, at det sociale liv på landet er i fare for at uddø. Det er svært at holde gang i en fodboldklub, hvis man ikke kan stille med 11 mand.

Morten Stræde
Forfatteren Pablo Llambías indlæg på landskabssymposiet "Udfordringer af Danmarkskortet" fortæller om en rejse Steensen i Blichers fodspor: om Kjellerup en regnvåd tirsdag, trygheden i grimheden og det omstridte landskabelige fælleseje i de danske strande. Læs det i det nye nummer af Landskab, eller lige her.

Pages