Title

landskab

Redaktionen var ude at se på et hus på Falster. Jeg vendte mig rundt, og der lå landskabet.

Sofie Bjerring

Selvom Bangkok rummer 15 millioner mennesker og en mellemlang historie, er byen udtømt oplevelsemæssigt på to-tre dage, hvis man da ikke har en særlig forkærlighed for forbrugsgoder. Man finder ikke så mange lag af historie i byens rum. Måske er det fordi de historiske byrum og -bygninger i Thailand var bygget af træ før i tiden, og derfor er forsvundet, at det historiske spiller så tilbagetrukket en rolle.

Morten Stræde

Leder: Vejviser

Publiceret af Tom Hermansen fredag nov 9, 2012 klokken 09:48

Mange mennesker, måske endda de fleste, læser bøger og blade (som LANDSKAB) ved at bladre bagfra, skimme lidt hist og her, og så måske dykk ned i et par billedtekster, hvor illustrationen fænger. I nogle publikationer, for eksempel leksika, kan en stjerne (Ekolsund*) indikere, at man kan læse mere om emnet under det pågældende ord, så sådanne er ligefrem velegnede til den form for springende afsøgning og læsning.

Leder: Wanderlust

Publiceret af Tom Hermansen onsdag dec 12, 2012 klokken 12:15

Ordet Wanderlust (låneord fra tysk, i det engelske sprog fra 1902) smager af noget og ligger godt i munden. Det giver umiddelbart associationer til udlængsel, fremmedartethed, bevægelse, nysgerrighed, opdagelse og oplevelse. At det også er titlen på en film (jeg ikke kender) og på en aktuel, global kunstudstilling, der hylder det internationale, hos Sotheby’s i New York (inkl. store kinesiske navne som Al Wei Wei) går jeg let henover her. Men det at have trang til at gå på opdagelse er essentielt, ikke mindst for landskabsarkitekter.

Finske landskaber

Publiceret af Tom Hermansen onsdag feb 13, 2013 klokken 10:34

Redaktionsudvalget var i eftersommeren 2012 på studietur i Helsinki og omegn. Hensigten var at få indblik i den omfattende byudvikling, der netop nu tager fart i hovedstaden, men også at udvide kendskabet til og fornemmelsen for finsk landskabsarkitektur. Og med en fælles skandinavisk indsats er det så blevet til dette udvidede nummer af LANDSKAB.

LANDSKABSARKITEKTER, KLIMA OG REGNVAND

Publiceret af Tom Hermansen onsdag mar 20, 2013 klokken 16:44

Landskabsarkitekter spiller en afgørende rolle, når det handler om at klimasikre byen. Det er landskabsarkitekter, der udformer byens rum, tænker i helheder, gør det konkrete kreativt, og som i øvrigt altid har arbejdet med at få vand til at løbe de ’rigtige ’ steder hen. 

Forår

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 24, 2013 klokken 10:42

’Nordvest’ er titlen på Michael Noers nye film. Og, siger han selv, det angiver ikke bare navnet på den bydel med blakket omdømme i København, hvor handlingen udspilles, men det henviser også til kompassets retningsangivelser mod verdenshjørnerne. Altså som fingerpeg til eftertanke: har eller tænker filmens hovedpersoner på at få en retning med deres liv? På samme måde kan ’forår’ ganske enkelt forstås som angivelse af en af de fire årstider (nu er det jo langt om længe blevet forår), men også mere; som grøde, nybrud, livsstadie, muligheder.

At trække tråde

Publiceret af Henrik Schafranek tirsdag dec 10, 2013 klokken 10:13

Gennem de senere år har Skov & Landskab, Københavns Universitet, udbudt kurset Fagets videnskabsteori – landskabsarkitektur og bydesign som en ’introduktion til landskabsarkitektur og bydesignsteori og metode i et alment historisk, filosofisk og etisk perspektiv’. Formålet med kurset er bl.a. at ’introducere de studerende til at se og forstå deres fag og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv’. 

Pages