Title

landskab

Leder: Krydsild

Publiceret af Maj Marie Carlsen torsdag nov 24, 2011 klokken 11:20

Tags: 

Meningsudveksling er sundt og godt; det er berigende for faget og udviklende for de teorier og tanker om havekunst, landskabsarkitektur og -planlægning, der netop nu bringes frem. Meningsudveksling er også nødvendig for at afprøve, om en teori er holdbar eller, om der er for megen 'varm luft' i den. Alt for ofte sker det dog i lukkede kredse, hvor der i forvejen er behagelig enighed.

SKOVPLANTNINGER I BYOMRÅDER

Publiceret af Henrik Schafranek fredag feb 14, 2014 klokken 10:29

Et gennemgående træk i dette nummer er fornemmelsen for vækstlighed, trangen til at arbejde med vækster samt forholdet mellem det naturprægede og det landskabsarkitektonisk strikt styrede. Da Ib Asger Olsen tilbage i 1970’erne af det daværende Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, fik til opgave at skrive Skovplantninger i byområder – betydning, planlægning, etablering, havde han næppe forestillet sig, at det skulle blive en næsten legendarisk publikation, og at den ville blive fremhævet gang på gang her i 2014.

Leder: Land møder vand

Publiceret af Henrik Schafranek tirsdag maj 1, 2012 klokken 13:27

Stockholm vokser og forvandler sig.

Vi har bedt svenske kolleger om at præsentere seks projekter, alle beliggende i udviklingsområder tæt ved vandet: Henriksdalshamnen og Lugnetterrassen, Sjövikstorget og Sjövikskajen samt Kristinebergs Strandpark og Hornsbergs Strandpark.

Temanummer om Ísland

Publiceret af Henrik Schafranek fredag mar 28, 2014 klokken 14:11

For præcis 10 år siden udkom et dobbeltnummer om Island, LANDSKAB 3/4-2004. Det var en slags guide til islandsk landskabsarkitektur og havekunst. Temanummeret om Ísland i 2014 fokuserer i højere grad på Íslands utrolige natur og varierede landskaber. Efter askesky og økonomisk nedtur besøges landet nu af en stadig hastigt stigende strøm af turister, og det er ikke helt uproblematisk. De store turistmængder giver slitage i naturen og afføder hurtigt krav om nye veje, store busparkeringspladser, informationscentre og andet nybyggeri.

Vores trafikvaner har ændret sig radikalt i de seneste tyve år. Alle er blevet mere mobile. Det er ikke usædvanligt at køre 75 km hver vej, hver dag for at komme på arbejde.

Morten Stræde

BÆREDYGTIGE LANDSKABER OG BYRUM FOR MENNESKER

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag apr 30, 2014 klokken 10:28

27. februar 2014 lancerede regeringen en ny National Arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening (DL) har bidraget med cases og illustrationer. DL har herudover haft en tæt og god dialog med Kulturstyrelsen gennem udviklingen af Arkitekturpolitikken og dermed sikret standen sin gren af arkitekturen i den nye politik.

Landskab: alene ordet viser hvad det er vi traditionelt forstår ved det. Det er det ubebyggede, eller i hvert fald sparsomt bebyggede land, der ligger rundt om byerne, og som indeholder både det topografiske landskab, det produktive landskab og sågar havområderne, som omkranser landet. I første omgang er det vel en æstetisk kategori. Når man taler om landskab, menes ofte udsigten. Altså den måde landet topografisk folder sig på for vort blik.

Morten Stræde

Pages