Title

kritik

OVERFORTOLKNING KAN VISE NYE SANDHEDER

Mr. Burns er en pænt ubehaglig person. Den lokale konge med bunker af guld i banken og kun en hobby - penge og magt! I serien repræsenterer han med sin grådighed et nådesløst 'corporate America' hvor mennesker fungerer udemærket som levende skakbrikker.

Rasmus Brønnum

Jeg har ikke selv læst det nye VOLUME MAGAZINE (144 sider) endnu - strandstolen er først om 1 uge - men ud fra de mange slip-out-articles man allerede kan læse på Volumes website så er det et interessant emne.

Rasmus Brønnum

Den med kontrollen er velkendt, men måske nærmer vi os et niveau, hvor der er tale om tvang i forhold til normeringen af arkitekt- og designskolerne og til udformningen af vores fysiske omgivelser; tvang fra politikere, embedsmænd, jurister, ejendomsmæglere og investorer.

Martin Keiding
Ordet ‘kritisk’ er valgt med omhu, fordi der er behov for, at
vi kontinuerligt forholder os debatterende og spørgende til de mekanismer, som
bestemmer, hvordan byer indrettes og udvikles. Hvad angår resultaterne, er der også
grund til diskussion – for det er jo en måde at blive bedre og klogere på til næste gang.
Nordhavn, som man kan se den lige nu i november/december, er efter min opfattelse
et udtryk for, at faglig debat og kritik er med til at forbedre det byggede miljø.
Martin Keiding

Omend endnu nærmest uberørt af menneskehænder er det intentionen at bloggen her skal være et indholdsmæssigt tyngdepunkt på vores website. Bloggen er et selvstændigt medie, og skal bl.a bidrage til at udvikle den kritiske arkitektfaglige debatkultur i Danmark. Vi skal blive markant bedre til at sætte ord på arkitekturen, grundlaget for dens tilblivelse og resultaterne heraf, for derigennem at blive i stand til at diskutere, kritisere og blive bedre arkitekter. 

Jesper Pagh

Street art indgår i Københavns midlertidighedspolitik, hvor blandt andet Shepard Faireys visuelt provokerende collager har været tænkt ind i den destinationskultur, som Københavns Kommune ønsker at fremme. Det fandt jeg ud af på Metropolis seminaret i maj, hvor stadsarkitekt Tina Saabye præsenterede Kommunens midlertidighedspolitik, der skal skabe bedre byrum og liv før husene.

Kristine Samson