Title

dokumentar

Felix jagter vejen til succes

Rasmus Brønnum

Vi har valgt at kuratere vores program ind i forskellige temaer indenfor film og arkitektur som en ledetråd for, hvad man kan opleve. Arkitektur er jo et bredt felt, og derfor synes vi, det giver mening både at tage publikum i hånden med en slags tematisk guide og samtidig måske også åbne op for nye sider af det arkitektoniske og filmiske felt, som de ellers ikke kendte til.

Josefine Lykke

Hvorfor har København brug for en arkitekturfilmfestival?

Josefine Lykke

Den menneskelige og kunstneriske energi i en proces har potentiale for at skabe varig forandring, lige som det byggede output kan have det. Med afsæt i Copenhagen Architecture Festival 2016 kommer hér et par inspirerende eksempler.

Arkitektur er meget andet og mere end mursten, beton og rammer for rum. Selv om Copenhagen Architecture Festival er slut for i år, er det værd at dvæle lidt ved en af festivalens vigtige pointer, nemlig at arkitekturen er ”en sanselig, kropslig, social, politisk og menneskelig størrelse, der siver ind overalt i vores tilværelse”.

DAC's optimistiske kaffekop slogan, "What if Architecture can save the World" føles både befriende og dejligt højtskydende. Men nøjagtig som at "rigtige mænd har hård på brystet" er svært at leve op til hvis man ikke har et eneste hår selv, så kan the-good-DAC-vibe hurtigt blive afløst af en følelse af afmagt i en globaliseret og økonomisk ensrettet Verden hvor lever med en blind tro på at det er 'fremskridtet' i sig selv som vil redde os alle.
Rasmus Brønnum

Pages