Title

digital fabrikation

Leder: Tyndt grundlag

Publiceret af Henrik Schafranek torsdag apr 26, 2012 klokken 14:53

Ulrik Plesner var en del af kunstnermiljøet på Skagen og skaberen af byens bedste arkitektur, balancerende på en synergi mellem de oprindelige anonyme byhuses knappe fremtoning og datidens brydning mellem nationalromantik og spirende nyklassicisme – arrangeret i en fin åben bystruktur med lave hegn, grønne træer osv.