Title

debat

Jeg diskuterer arkitektur på TV med filosof Kristoffer Weiss og redaktionschef på DR Lars Rønnow Torp. Det er på DAC's hjemmeside og det er temmelig spændende!

 

Josefine Lykke

Det går fint med film, musik, billedkunst og litteratur, men når det drejer sig om rammerne om menneskers liv, er der ikke mange stemmer, som blander sig i debatten. Ud over avismediernes professionelle anmeldere, som er uhyre vigtige, men fåtallige, synes vi, at arkitektfagets egne folk godt kunne blande sig lidt mere i debatten. Gerne i dette blad, hvor vi med nærværende udgivelse introducerer vores kritiske klummer fordelt hen over året og forfattet af en række redaktionelt inviterede skribenter fra forskellige dele af Danmark.

Martin Keiding

Jeg vil gerne blive bedre til at formidle arkitektur. Derfor opsøger og studerer jeg alle former ny eller anderledes arkitekturformidling. Søndag eftermiddag fordrev jeg således i Grand i København for at tage Andreas M. Dalsgaards nye film ”The Human Scale” i øjesyn. 

Josefine Lykke

Når offentligheden over natten præsenteres for visualiseringer af en fremtid der ser ud som var den allerede bygget, og når en enstemmig borgerrepræsentation uden videre spørgsmål vender tomlen op. Så er det forventeligt og berettiget med en reaktion fra offentligheden.

Morten Birk Jørgensen

Torsdag den 9. maj inviterede den københavnske lokalafdeling i Arkitektforeningen til 1E Torsdags debat om ”Eksponering”. Oplægget var godt; Martin Keiding, Eva Harlou og folkene bag DR’s kampagne ”Byg det op” kom med hver deres syn på arkitekturformidling til det brede publikum og argumenterede for og imod.

Josefine Lykke
Arkitektur er en udbredt synkretisk kunstform, det vil sige at arkitekten forbinder viden fra mange forskellige felter i sit arbejde. Men præcis hvordan denne viden skal sættes sammen er måske nok svært at sætte på formel. Det er ikke desto mindre vigtigt at spørge til, for at sikre at vores arkitektuddannelser ikke sander til i anakronismer og ”sådan har vi altid gjort” eller alternativt smider en masse babyer ud med badevandet og kaster sig uforbeholdent i armene på skiftende nye og spændende teknologier, teoretiske overbevisninger etc.
Inger Berling Hyams
Dagens top-down talerække lagde ud med Kulturminister + afdelingschef samt de 3 formænd for henholdsvis Akademisk Arkitektforening, Bygherreforening og Danske Arkitektvirksomheder og afsluttede med lidt udsyns-inspiration fra norges Arkitekturpolitik. Anden afdeling kickstartede så DAC's direktør og herefter fudlt af 5 korte oplæg fra henholdsvis Statens Kunstfonds ArkitekturudvalgDet Særlige Bygningssyn
Rasmus Brønnum

Pages