Title

byrum

 

Fra den anden side af bordet bliver billedkunstens felt åbnet for arkitekten, i og med den kunstneriske diskurs bliver næsten identisk med den arkitektoniske. Derfor bliver kunsten nemt usynlig, så arkitekten selv kan føle sig i stand til at tegne og udføre det værk, som centralt placeret i det arkitektoniske udtryk, egentlig skulle sætte den arkitektoniske ramme i relief ved at tilføre denne ramme en  ny synsvinkel. 

Morten Stræde

På hjørnet af Nørre Søgade og Åboulevarden er en vældig skulptur blevet opstillet. Den stirrer ufravendt på Vestersøhus. Det er der god grund til. Vestersøhus er et imponerende og cool værk af Kai Fisker. En stor hyldest til det moderne, menneskelige liv. Ikke en kold corbusiersk modernisme, men en skandinavisk Wohnmaschine, som sætter en varm ramme om et moderne liv.

Morten Stræde

Tallene taler deres klare sprog: Køb en altan for 100.000 kr. og øg salgsværdien af din lejlighed med 91.000 kr. Jyllands-Postens erhvervs- og finansside epn.dk skrev for nogle uger siden begejstret om de økonomiske fordele ved at investere i en altan, hvis man bor i et tæt byområde, hvor ligusterhækken og solpletten i haven er lidt længere end en metrotur væk.

Lise Mansfeldt

I nat - natten mellem 3. og 4. juni - er det præcist 25 år siden, det kinesiske styre satte ind med tankvogne og ryddede et af verdens største byrum, Tiananmenpladsen i det centrale Beijing.

Niels Bjørn
Museum for kunst i det offentlige rum i Køge, kaldet KØS, har fået en ny forplads skabt af billedkunstneren Ann Lislegaard i samarbejde med landskabsarkitekten Sophie Sahlqvist. Læs bl.a. anmeldelse af Steen Høyer i Landskab 01-2015, der udkommer 13. februar.
Med sine 20 nuancer af røde flader, sorte asfaltbakker og rekvisitter fra alverdens riger og lande, forbinder Superkilen Nørrebrogade og Tagensvej. Som et ærkeeksempel på en af vor tids foretrukne retninger indenfor byrumsdesign, udfyldes det gamle tracé af et tæt programmeret aktivitetstæppe i brugerinddragelsens hellige navn. 
Men kan de super iscenesatte byrum overvintre set ud fra et æstetisk, kvalitets- og brugsmæssigt synspunkt her med snart 5 år på bagen?
Sara Ettrup

Leder: Nye byrum København

Publiceret af Tom Hermansen mandag okt 22, 2012 klokken 12:57

I dette og i det kommende nummer af Arkitektur DK tager vi på besøg i Københavns nye byrum. Vi har sat os for at kortlægge den revitalisering af hovedstadens byrum, der har fundet sted gennem de seneste 10-15 år. Alt nyt er ikke med; vi præsenterer og skriver om de pladser og byrum, vi finder har størst betydning for byens selvforståelse og levede liv. 

Omend det er et exceptionelt imponerende efterår i år, man næsten ikke kan få nok af, ændrer det ikke på at november med efterfølgende endeløs vinter ligger lige i slipstrømmen af farveeksplosionen. Hvis man er af den slags, der sidder med ansigtet vendt mod dagslyspæren for at holde vinterdepressionen fra porten, er der håb!

Sara Ettrup

Pages