Title

byrum

Leder: Nye byrum København

Publiceret af Tom Hermansen mandag okt 22, 2012 klokken 12:57

I dette og i det kommende nummer af Arkitektur DK tager vi på besøg i Københavns nye byrum. Vi har sat os for at kortlægge den revitalisering af hovedstadens byrum, der har fundet sted gennem de seneste 10-15 år. Alt nyt er ikke med; vi præsenterer og skriver om de pladser og byrum, vi finder har størst betydning for byens selvforståelse og levede liv. 

Omend det er et exceptionelt imponerende efterår i år, man næsten ikke kan få nok af, ændrer det ikke på at november med efterfølgende endeløs vinter ligger lige i slipstrømmen af farveeksplosionen. Hvis man er af den slags, der sidder med ansigtet vendt mod dagslyspæren for at holde vinterdepressionen fra porten, er der håb!

Sara Ettrup

Rekreativt byliv findes ikke i Bangkok. I hvert fald hvis man forstår rekreativitet som en ikke-formålsrettet adfærd eller en rolig, distræt nyden af de omgivelser, som på forhånd er indrettet med æstetiske virkemidler der lægger op til roen og rekreationen.

Morten Stræde

Det er ikke fordi den asiatiske metropol er blottet for æstetiske tilbud. Der er rigeligt med æstetiske udmeldinger i byrummet. Men alle udtryk er knyttet til konsum, til enkeltvarer og til den enkelte person. Overalt i byens rum er man leveringsdygtig i ethvert europæisk designobjekt, fra Balenciaga-tasker til Eames-stole. Fra gadesælgerens kopivarer til etagen i indkøbscentret hvor man kan gå ind fra gaden og købe sig en Ferrari eller en Lamborghini.

Morten Stræde

Det legende menneske er en film af libertineren Jørgen Leth. Den viser med æstetikerens blik, hvordan leg er dybt forankret i mennesket, hvordan vi ikke kan leve uden. Det legende menneske – homo ludens –  er også et tema, der går igen i dansk byplanlægning i øjeblikket.

Kristine Samson

Leder: Nye byrum i København II

Publiceret af Tom Hermansen tirsdag dec 18, 2012 klokken 14:45

De to interviews i dette nummer af Arkitektur DK repræsen­terer divergerende syn på byens offentlige rum. Arkitekten og byforskeren Jan Gehl er kendt for sin kamp for den menneskelige dimension i byplanlægningen og argumenterer i magasinets første interview for, at København via kløgtig strategisk planlægning har gjort byens rum til rekreative oaser, hvor vi færdes trygt, og hvor vi mødes og drikker kaffe.

 

Fra den anden side af bordet bliver billedkunstens felt åbnet for arkitekten, i og med den kunstneriske diskurs bliver næsten identisk med den arkitektoniske. Derfor bliver kunsten nemt usynlig, så arkitekten selv kan føle sig i stand til at tegne og udføre det værk, som centralt placeret i det arkitektoniske udtryk, egentlig skulle sætte den arkitektoniske ramme i relief ved at tilføre denne ramme en  ny synsvinkel. 

Morten Stræde

På hjørnet af Nørre Søgade og Åboulevarden er en vældig skulptur blevet opstillet. Den stirrer ufravendt på Vestersøhus. Det er der god grund til. Vestersøhus er et imponerende og cool værk af Kai Fisker. En stor hyldest til det moderne, menneskelige liv. Ikke en kold corbusiersk modernisme, men en skandinavisk Wohnmaschine, som sætter en varm ramme om et moderne liv.

Morten Stræde

Pages