Title

boligbyggeri

AND THEN YOU THEME IT

Marie Stender

Leder: København, frem og tilbage

Publiceret af Sofie Bjerring tirsdag maj 5, 2015 klokken 11:14

I boligsektoren, den private i særdeleshed, er byggeriet en pur handelsvare, hvor arkitekternes faglige integritet og moralske habitus som altid trues af langsom opløsning i en lunken suppedas af småborgerlige værdibegreber og generisk ejendomsmæglerbyggeri. Dog, i dette hav af konstruktioner opstår små øer med innovative byplaner og arkitektur.

"København i morgen" er temaet for det netop udkomne nummer af Arkitekten. Vi ser på boligbyggeri-projekter på vej med udgangspunkt i en udstilling på KADK. Suppleret bliver der med fotografier fra de overgangsområder, som venter på det nye. Hel- og halvforladte industriområder, havneområder og andre åbne felter i byen bliver København af i morgen.

Ser man på ganske almindeligt boligbyggeri, supermarkeder, indkøbscentre, industribyggeri, enfamiliehuse, pumpestationer, belysningsarmaturer, skolemøbler, byinventar, dvs. baggrundsarkitekturen, er det tværtimod tydeligt, at kunsten er på vej ud. Kigger man på ejendomsmæglerboligkoncepterne, som er på vej i de forladte industri- og havneområder, er det kunstneriske indhold heller ikke nærværende, og derfor er den generelle opfattelse af arkitekter som kunstnere ikke rigtig, selv om vi tydeligvis på en eller anden måde er lykkedes med at opbygge dette image i medierne.

Martin Keiding