Title

bibliotek

Forudindtaget? Mig? Ja, det tror jeg da nok lige man kan sige. Men jeg har heldigvis lært af den tyske filosof og hermeneutiker, Hans-Georg Gadamer, at det er en aldeles menneskelig tilgang til verden, at vi er belastet af en vis forudindtagethed. Humlen er selvfølgelig at håndtere ens forudindtagethed på en åben og fordomsfri måde, at gøre indtagelsen til en antagelse, der lader flytte på sig.

Henning Thomsen

I Birmingham i England står Europas største ikke-statslige bibliotek, Birmingham Central Library. Det er tegnet af den engelske arkitekt, John Madin, og blev taget i brug i 1974.

For brutalistiske betonelskere, som jeg selv, med en forkærlighed for 1970'ernes oversete frembringelser, er Birmingham Central Library en sand perle. Det er helt afgjort også en kæmpe betonklods.

Henning Thomsen

Bibliotek er græsk for 'boglager'. En samling af bøger, håndskrifter, m.m. og stedet, hvor disse opbevares. For langt de fleste af os er det ikke en fremmed tanke. Det er umiddelbart det, mange af os vil sige, hvis vi skal forklare, hvad et bibliotek er. Med det tænker mange af os også, at biblioteket er alt andet end forandring - det er snarere det modsatte, en statisk beholder.

Henning Thomsen

I et tidligere blogindlæg har jeg beskæftiget mig med biblioteket som forandringsagent, forstået som det sted, der med sin opsamlede viden, gjort tilgængelig for menigmand (og andre), har lagt grunden til mange større forandringsprojekter i verdenshistorien.

Bibliotek som forandringsagent kan også være en personlig historie om, hvad biblioteker har betydet for den enkelte.

Henning Thomsen

I forbindelse med en større undersøgelse har to kollegaer og jeg, gennem de sidste uger, ræset rundt i de københavnske bydele, registreret, noteret og diskuteret status og tilstand for hovedstadens, og dermed velfærdstatens, biblioteker og kulturhuse. Vanvittigt interessant at se bydele og kvarterer med nye briller, og ikke mindst at blive godt gammeldags imponeret over paletten af tilbud der kommer borgerne til gode, hvis vi ellers gider benytte os af dem. Det er der heldigvis noget der tyder på at vi gider.

Sara Ettrup
Primus Arkitekter og Rytter A/S har om- og udbygget et bibliotek og kulturhus i Allerød. Henrik Schafranek anmelder. Han peger på æstetiske misforhold og en stærk facade.