Title

Arkitektonisk Kvalitet

Bæredygtighed er et begreb, der længe har været på den arkitekturpolitiske dagsorden. Begrebet har vundet stort indpas og anvendes i flæng som et buzzword, der efterhånden er en uomgængelig del af enhver salgstale. På samfundsplan ses et stigende fokus på kvalitetssikring, og det afspejler sig også i vores besættelse af at oversætte bæredygtigheden til målbare værdier gennem anvendelse af diverse certificeringssystemer og måleinstrumenter.

Gæstebloggen
Nyheden om et City IKEA har huseret i medierne. Noget kunne tyde på at der er endnu en "perle" på vej til Kalveboderne. IKEA håber at kunne åbne en filial på DSBs baneterræn ved Fisketorvet. Men skal den, udover stor, også nødvendigvis være blå/gul? Blogredaktør Sara Ettrup opfordrer til at lade virksomhedens opmærksomhed på design smitte af også udendørs.
Sara Ettrup

I Københavns Kommune står striden mellem to parter. På den ene side Teknik- og Miljøforvaltningen, som hidtil med afsæt i faglige vurderinger har taget stilling til altanansøgningerne.

På den anden side Borgerrepræsentationen, hvis fordomme om forvaltningens konservative og æstetiske præferencer har provokeret dem til at sætte forvaltningen på plads med nye objektive værktøjer, der skal tilsidesætte sagsbehandlernes mavefornemmelser.

Morten Birk Jørgensen