Title

Arkitekten

Angst æder arkitekturen op

Publiceret af Tom Hermansen tirsdag jan 29, 2013 klokken 10:28

Et overdetaljeret konkurrenceprogram er en brugsvejledning, som man skyder ind mellem en bygherre og en arkitekt, når de ikke kan eller må få fat i hinanden.

Tid til forandring

Publiceret af Tom Hermansen onsdag mar 13, 2013 klokken 10:12

Konkurrenceprogrammer trænger til en slankekur. Både hvad angår omfang, detaljering, vægtningskriterier og sprog. Vi diskuterede det i Arkitekten 2-2013 og fortsætter her.

Noget man bruger

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 3, 2013 klokken 10:31

Kulturministeriet barsler med en ny arkitekturpolitik, forhåbentlig i år, og Transportministeriet vil investere 27,5 mia. i forbedringer af jernbanenettet. Begge dele er meget positive – og byggepolitisk sammenhængende.
Et kardinalpunkt i regeringens investeringsplaner er eksempelvis en ny jernbanebro til 4 mia. kroner over Vejle Fjord.
Selv om den nye bro nok bygges en del længere østpå i forbindelse med udretningen af linjeføringen, er der noget at leve op til.

Leder: Skala-spring

Publiceret af Maj Marie Carlsen torsdag nov 10, 2011 klokken 10:22

Europans konkurrenceform udmærker sig ved først og fremmest at være en fagfællevurdering.  Juryen består i hovedsagen af arkitekter, og kriterierne er arkitektfaglige og akademiske.

Det vil sige, at der både er en generel overordnet diskussion om de problemer og tendenser, som projekterne rejser og afspejler, og en egentlig vurdering af det arkitektoniske niveau i de enkelte forslag.

Åbenhed

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 24, 2013 klokken 12:43

I dette nummer af Arkitekten ser vi på ny dansk arkitektur. 
Vi folder udvalgte realiserede bygninger ud i tegninger og fotografier og føjer kommentarer til. Det er vores agt at gøre det til en tilbagevendende begivenhed.

Leder: Tyndt grundlag

Publiceret af Henrik Schafranek torsdag apr 26, 2012 klokken 14:53

Ulrik Plesner var en del af kunstnermiljøet på Skagen og skaberen af byens bedste arkitektur, balancerende på en synergi mellem de oprindelige anonyme byhuses knappe fremtoning og datidens brydning mellem nationalromantik og spirende nyklassicisme – arrangeret i en fin åben bystruktur med lave hegn, grønne træer osv.

Kunst og købmandsskab

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag jun 12, 2013 klokken 15:04

 “Der findes dygtige arkitekter, ingeniører og konventionelle bygherrerådgivere, og de er gode til at tage ansvar for hver deres del af projektet. Men det er ikke deres speciale at se helheden og sikre uvildighed, og løsningen vil ofte være givet på forhånd: At bygge.” 
Disse ord kan man for tiden læse på bygherrerådgiveren Bascons hjemmeside – og selv om de nok kan give stof til eftertanke hos arkitekter, der traditionelt opfatter sig som de eneste, der er uddannet til overskue hele byggeprocessen og resultatet, kommer tendensen næppe bag på nogen. 

Hospitalmaskinens indstillingsmuligheder

Publiceret af Martin Keiding søndag maj 20, 2012 klokken 19:29

„Den tilbudsgiver, der efter anvendelse af vurderingsmodellen i pkt. 3.2.1 og pkt. 3.2.2 i henhold til nedennævnte formel scorer den højeste totalkarakter (kt), har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og indstilles derfor som den tilbudsgiver, med hvem der skal afsluttende forhandlinger med henblik på indgåelse af endelig totalrådgivningsaftale. Kt = (0,6 x k1) + (0,2 x k2) + (0,2 x k3) hvor k1–k3 er karaktererne for underkriterium 1-3.”

Hvis du savner ordet arkitektur i ovenstående citat* kan du finde det i ottende linje i nedenstående:

Pages