Leder Arkitekten 12 - ind i kampen

Leder Arkitekten 12 - ind i kampen

Hvis de ærede arkitekter vil være så venlige at aflevere deres helst meget generelle tegninger uden for mange detaljer så hurtigt som muligt til bygherren og entreprenøren, så skal sidstnævnte nok tage sig af resten.

Dette er i grove træk de ambitioner, landets regering har for omkring 10 milliarder skatte-yderkroner om året på det offentlige byggeris vegne.

For arkitektonisk kvalitet opnås bedst gennem totalentrepriser, læser vi i det nye byggepolitiske udspil; fagentrepriser stiller for mange krav til detaljeringsgraden og øger risikoen for fejl, forsinkelser og fordyrelser. Endvidere slår teksten fast at med fleksible udbudsformer kan bygherren tilmed få entreprenørens byggetekniske ekspertise ind tidligere i byggeprocessen, så arkitekternes og ingeniørernes tegninger kan bygges effektivt og uden ekstraomkostninger.

Læs mere i Vejen til et styrket byggeri i Danmark, men klynk ej, for et afsnit i samme skrift peger på den gamle, men vigtige pointe om totaløkonomi; det er dyrt at bygge billigt.

Spørgsmålet er så bare, hvem der skal stå for at sikre den langtidsholdbare økonomi, genbrugsmuligheder m.m.

Her kommer, står der endvidere, de offentlig-private partnerskaber (OPP) ind i billedet. Gennem udbud overlader det offentlige det til en privat virksomhed at designe, projektere anlægge og varetage driften af fx en skole – (eller fire) for en kommune.

Landets praktiserende og planlæggende arkitekter er allerede inde i denne kamp, og for mange lykkes det at skubbe uvidenhed og snæversyn til side til glæde for brugerne.

I Aarhus Havn, som er temaet i dette nummer, kan havet og den gamle by snart ikke se hinanden længere. Og den nye bydel kan kun se sig selv. Her er faget gået for meget på kompromis.

Bliver arkitekterne derude på slagmarken bakket tilstrækkeligt op af organisationerne og uddannelsesstederne?

Som undertegnede forstod det, var det det, man samledes om at gøre endnu bedre på Danske Arkitektvirksomheders topmøde den 14. og 15. november; mere entydig kommunikation, stærkere og mere målrettet overførsel af viden til praksis, styrkelse af undervisningen, sammenhængende og kontinuerlig rådgivning m.m.

Vejen mod mere indflydelse og færre kompromiser kan se lang ud. Men den kan også blive kort – hvis man arbejder tættere sammen. Vi skal ind i kampen.

Martin Keiding

Tilføj kommentar