leder 11 - tvangstanker

leder 11 - tvangstanker

  • sort skærm
“Tillid er godt, kontrol er bedre – men tvang er bedst!” udbrød en spøgefuld person med militær baggrund, da tilstanden inden for undervisning og praksis i dansk arkitektur blev diskuteret.

Den med kontrollen er velkendt, men måske nærmer vi os et niveau, hvor der er tale om tvang i forhold til normeringen af arkitekt- og designskolerne og til udformningen af vores fysiske omgivelser; tvang fra politikere, embedsmænd, jurister, ejendomsmæglere og investorer.

I disse år oplever vi et politisk frontalangreb på et traditionelt samfundskritisk fagområde, der står sammen gennem organisationerne, men som åbenbart snart skal til at sætte landtropperne ind, hvis alt det, der skrives og siges om social ansvarlighed, bæredygtige byer og billige boliger, reelt skal betyde noget for mennesker.

Forståelsen af, at de rammer, man vokser op og lever i, har afgørende indflydelse på forskellen mellem et godt og et dårligt liv, er reduceret fra et naturlig integreret samfundsanliggende til en vare, man kan købe eller lade være med at bruge penge på.

Den pludselige halvering af Statens Byggeforskningsinstituts økonomiske råderum, hvis årlige bevilling på 23 millioner kr., ifølge det gode site ing.dk, uden varsel forsvandt fra regeringens finanslovsudspil for 2017, for så noget tid senere at blive sat på igen, er et eksempel på dette. Men tak til embedsmænd og politikere for, at pengene gik retur, indtil videre. Så mangler vi bare, at noget lignende finder sted i forhold til de nødlidende arkitekt- og designskoler.

Politikerne prioriterer åbenbart ikke, at vi skal leve af den viden om velfærd og formgivning, som forskning og praksis inden for planlægning, arkitektur og design ellers frembringer. Men det kan de jo komme til at gøre, gennem det organisatoriske lobbyarbejde, som allerede foregår, men en mere klar og direkte stillingtagen fra studerende, lærere og udøvende arkitekter er helt afgørende. Klynkeri trænger man ikke igennem med. Hvor bliver kritikken og protesterne af?

Martin Keiding

Tilføj kommentar