kystsikring?

kystsikring?

  • Kattegat kyst
Så kører toget - fra Gedser til Skagen eller i hvert til fald fra Knuthenborg til Løkken med 8 stop fordelt over det danske land. Regeringen meldte fredag ud hvilke 10 projekter der bliver de første, der får lov at lægge arm med den planlov der de sidste små 80 år har beskyttet vores kyster.

Gennem de sidste uger har der igen været gang i debatten om planloven. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur inviterede til debat mellem Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og 10 faglige interesseforeninger i Bygningskulturens hus d.23 oktober 2015.

Akademiraadet - Arkitektforeningen - Bygherreforeningen - Center for Landdistriktsforskning - Danmarks Naturfredningsforening - Dansk Byplan Laboratorium - Danske Landskabsarkitekter - Friluftsrådet - Organisationen Danske Museer - Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, fik alle 3 minutter til at komme med synspunkter og forslag til hvordan planloven fremadrettet kan være til gavn og glæde for os alle. Se det samlede materiale her og læs de mange gode betragtninger og idéer som svar på regeringens varsling om en kommende ændring af Planloven. Man kan så håbe, at der bliver lyttet til den store ekspertise der både kommer fra og repræsenterer fagligheder fra HELE landet, når regeringen kommer med udspillet i slutningen af november.  

Mens vi venter, kan man jo kaste sig over de 10 forsøgsprojekter, der allerede er delte meninger om. Nogle mener de er ganske stilfærdige, holder sig i behørig afstand til kysten og at regeringen rent faktisk har lyttet. Andre raser over et vandlands besynderlige formsprog, der på en god dag vel ønsker at lege klitlandskab?

Jeg vil ikke gå ind som smagsdommer her og vurdere om fagfæller har løst opgaven efter mit hjerte. Til gengæld vil jeg tillade mig, at undre mig over og stille spørgsmål til hvem der egentlig har vurderet de 10 forslag? Ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside står der at ”De indsendte ansøgninger bliver vurderet af en arbejdsgruppe, hvorefter regeringen efterfølgende udvælger op til 10 forsøgsprojekter, som bliver realiseret”. Hvem har siddet med i den arbejdsgruppe udover miljø, erhvervs- og vækstministeriet? Har der været nogen fra de ovenstående faglige interesseforeninger repræsenteret? 

Man kan derefter spørge, hvem det er der kommer til at bygge på disse sårbare steder? Selvom det er kommunerne selv der har indsendt forslagene, står de ikke nødvendigvis som bygherrer. Udbudsreglerne kommer altså ikke udelukkende til at gælde for alle projekterne. En kommende vandlandsejer kan, uden at blinke hyre sin fætter - som uden tvivl kan være en glimrende arkitekt - til at tegne 16.000 m2 slaraffenland. En lokalplan bliver derefter lavet på baggrund af det indsendte projekt og mon så ikke det stille og roligt smutter igennem og BOM! ligger der?

Det handler ikke om smagsdommeri fra København men om faglighed! Hvis vi overhovedet skal til at bygge ved vores kyster og i baglandet, er der så ikke nød til at være en konkurrence  med forskellige kvalificerede forslag at vælge ud fra?  

En konkurrence baseret på en grundig analyse der belyser HVAD der giver mening at placere ved kysten. Et forarbejde der viser de muligheder og udfordringer der er på baggrund af stedets potentialer og ikke mindst sårbarhed. Vi har kun én gang til at vælge rigtigt og med al respekt for en bygherres fætter, skylder vi vores landskaber en vifte af kvalificerede bud at vælge ud fra med et bedømmelsesudvalg ved roret, der besidder forskellige faglige ekspertiser.

Finansieringen af konkurrenceforløbene burde ikke være noget problem, med den økonomiske vækst politikerne mener projekterne kan indfri. Og hvem ved, måske er der til og med en sidegevinst der hedder en god foretning, når den arkitektoniske kvalitet og landkabelige indpasning er nøje udvalgt?  Det er, efter min mening, kvalitetsturismen vi skal satse på i butikken, som beskrevet i et tidligere indlæg - det er her vi allerede har fat i noget med netop det ”uberørte” som omdrejningspunkt.

Mellem os, har jeg aldrig forstået hvorfor vandlande skal ligge kystnært....?

Sara Ettrup

Kommentarer

mjor

Jeg er meget enig i betragtningerne. Jeg oplever dog at forsvaret mod kystbyggeriet meget let risikerer at fremstå næsten dumstædigt i sin konservativitet, fordi man forsvarer en nok temmelig rigid lovgivning i ønsket om at undgå at der kommer nogen og fucker det hele op. Det ville være noget mere progressivt hvis man turde gå ind i en diksussion af hvordan arkitekturen ambitiøst kan bidrage til et attraktivt kulturlandskab. Men som sagt; hvis sådan et forsøg på åbenhed resulterer i en hjælpeløst kortsigtet profitmaksimering, så har vi jo virkelig skudt os selv i foden.

Hov, det er ikke et forsøg på at gemme mig bag den tilnærmede anonymitet. Morten Birk Jørgensen hedder jeg.

Sara Ettrup

Hej Morten

Tak for din kommentar. Jeg er helt enig og kan da også være bange for at mit indlæg bidrager til skræmmbilleder. Mit ærinde  er at synligøre vigtigheden i, at der er en overordnet plan for hvordan vi sikrer et grundig forarbejde og en videre proces, så det vi bygger i kanten bliver tilskud fremfor hurtige løsninger, der ikke står til at ændre. Allermest handler det vel om HVAD der er det rigtige at placere på disse sårbare steder - et arbejde der går forud for en evt. konkurrence.  Der ligger en masse muligheder for at viderudvikle vores kulturlandskab, og der er masser igang med eks. Stedet tæller, vi skal bare være på dupperne og sørge for at vi som stand bliver hevet med ind der hvor beslutningerne bliver taget. Arrangementet d.23.10 vidner jo også om at der bliver gjort et stort stykke arbejde fra de faglige organisationer side på dette felt - og så fra igår nedenstående citat fra arkitektforeningen

“I fredags offentliggjorde miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen ti længe ventede dispensationer til at bygge ved udvalgte steder langs kysten. Det har trods ihærdige forsøg ikke være muligt at få et klart svar på, hvordan udvælgelsesprocessen er foregået, og det kan vække undren og bekymring, at det ikke er åbenlyst, at der har ligget en grundig faglig vurdering bag. Ikke desto mindre er det jo naturligvis muligt for en dygtig arkitekt at skabe smukke byggerier på selv meget følsomme steder; historien er rig på eksempler fra Akropolis over Falling Water til de norske turistveje. Det kræver et grundigt forarbejde og et højt ambitionsniveau fra myndigheder og bygherre. Derfor er Arkitektforeningen nu i kontakt med de udvalgte kommuner for at bidrage til at sikre, at resultatet af disse ti forsøgsprojekter bliver, at vi får pudset arvesølvet i stedet for at sælge ud af det. "

Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

 

 
mjor

(y)

Tilføj kommentar