JULEGAVEREGN!?

JULEGAVEREGN!?

Arkitekter elsker at tegne konkurrencer. Det er indbegrebet af deres heglianske forforståelse og med året der nu går på held, er standen blevet begavet med en række udspil, senest regeringens ny byggestrategi: " Vejen til et styrket byggeri i Danmark". Hermed tegner udsigten til nogle år med endnu mere konkurrenceudsættelse, lys og lovende.

Formålet er at gøre dansk byggeri mere effektivt og konkurrencedygtigt. Når politikerne bruger ordet "effektivt" betyder det: billigere. Og det er for dyrt at bygge i Danmark bl.a. fordi produktivitet ikke er steget i sammen grad som i de lande vi sammenligner os med. Påstår man.

Regeringens strategi henviser utallige gange til Produktivitetskommissionen, som slog sløjfe på sin gaveregn, dagen inden 01. april. Og det var ingen aprilsnar, men ramme alvor, når man både påstår at produktiviteten i byggeriet er for ringe og samtidig "dokumenterer" at jo flere der konkurrerer om samme opgave, jo billigere, bliver tilbuddene.

Produktivitetskommissionen baserer sine anbefalinger på udsagn fra en hel række af byggeriets parter: FRI, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, m.fl. Dog synes hverken Danske Ark eller Arkitektforeningen at være blevet spurgt. Kun Dansk Industri har ytret sig, retfærdigvis med flere kritiske spørgsmål om de voldsomme transaktionsomkostninger ved konkurrenceudsættelse, som er et samfundsmæssigt problem.

Betænkeligt er det ikke mindst, at Dansk Erhverv anfægter værdien af arkitekters "unika- projekter" som bliver betegnet som ineffektive og fordyrende, efterfulgt af anbefalingerne af at gå væk fra de opsplittede byggeprocesser og udbyde mere i totalentrepriser.

Alt dette hænger smukt sammen med, vel et samlet Folketings opfattelse, at konkurrencestaten er en forudsætning for velfærdstaten. Belæsset med denne gavepakke, kan vi gå 2015 trygt i møde, i sikker forvisning om, at vi får lov til at bruge flere ressourcer på konkurrencer, flere af dem hvor billigste tilbud vinder og færre af dem med arkitekter for bordenden. Godt at arkitekter elsker at lave konkurrencer, hvor de kan være kreative, innovative og realisere sig selv som de der former fremtidens velfærdssamfund. Men er det at give form (vi skal naturligvis også tegne nogle spændende facader) virkelig den mest værdiskabende "gave" vi som fag kan og vil bidrage med?

se mere her

Tilføj kommentar