Arkitektur er kunst, byggeriet er en industri

Arkitektur er kunst, byggeriet er en industri

Hvis arkitekturen er en kunstart, hvordan klarer den sig så i et medium – byggeri – der af de udførende bliver betragtet som en industri?

Arkitektur er en kunstart. Denne selvforståelse er dybt forankret i den danske arkitekturtradition. Og det er udgangspunktet for uddannelsen på arkitektskolerne, hvor man tilegner sig kunstnerisk kunnen gennem praktisk øvelse i et atelier, et studio – eller tegnesal. Fokus er på værket og dets kompositoriske, stoflige og æstetiske kvalitet.

På linie med skulptur og maleri skal arkitektur kunne udføres. I Danmark har arkitektfaget altid stået i et tæt forhold til håndværket. Historisk har mange arkitekter haft en håndværksmæssig baggrund, og materialer, udførelse og detaljer har været definerende, ikke bare i mange af de bygningsværker vi priser som god arkitektur, men også generelt i forhold til at definere arkitektonisk kvalitet.
 
Byggeriet derimod, er en industri. Entreprenører og de virksomheder der fremstiller bygningskomponenter er i byggebranchen for at tjene penge. Der er undtagelser, men i udgangspunktet handler byggeriet for entreprenører og producenter om at fremstille en vare i form af huse. Og succeskriteriet er at gøre det så billigt som muligt i forhold til de specifikationer der skal opfyldes.
 
Hvor datidens håndværkere blev vurderet på deres håndelag og evne til at udføre krævende opgaver, bliver nutidens ansatte i byggeindustrien vurderet på deres evne til at samle bygningskomponenter hurtigst muligt indenfor de tilladte tolerancer.
 
Bygninger skal som andre produkter kunne udføres. For at blive en industri, har byggeriet siden anden verdenskrig forvandlet sig væk fra at være et håndværk. Dermed er fremstillingen af bygninger blevet meget mere effektiv. Den industrielle produktions grundidé er gentagelse og ensartethed. Og prisen for effektivisering har derfor været, at der er stadig blevet mindre plads til specialløsninger. Til kunst. 
 
Historisk har kunst, kunsthåndværk og håndværk været mere eller mindre sammenfaldende. Kunsten har som sit formål at skabe unika, hvor den udøvendes individuelle intention og formåen er definerende for resultatet. Industrien, på den anden side, har som sit formål at skabe ensartede produkter der overholder specifikke standarder.
 
PVJ Klint rejste efter sigende landet rundt og håndplukkede dygtige murersvende i forbindelse med opførelsen af Grundtvigskirken. Men hvor datidens håndværkere blev vurderet på deres håndelag og evne til at udføre krævende opgaver, bliver nutidens ansatte i byggeindustrien vurderet på deres evne til at samle bygningskomponenter hurtigst muligt indenfor de tilladte tolerancer.
 
Dermed er arkitekturen og byggeriet kommet i et fundamentalt modsætningsforhold til hinanden. Hvis man mener som Boullée, at arkitektur ikke behøver at blive bygget men kan eksistere på papir, er der naturligvis ingen konflikt. Hvis man derimod mener, at arkitekturen bør have en betydning som bygget realitet, er man imidlertid nødt til at forholde sig til dette skisma.
 
Foto: Grundtvigskirken. © Nicolai Steinø
 
Nicolai Steinø

Tilføj kommentar