Advances in Architectural Geometry

Advances in Architectural Geometry

TASTY VIDEOES

De færreste vil føle at de arki-tech-video-teasers fra "Advances in Architectural Geometry 2012" i Paris allerede er old tech news. De er stadig værd at se, ikke mindst som en underholdende og let formidling af et omsiggribende og fagligt tungt mulighedsfelt. AIAG 2014 afholdes i London senere på året.

At mestre computeren som værktøj er uden tvivl blevet en kompetence i sig selv; Og det i en grad hvor det ikke er helt forkert at sige at man [også] kan få arbejde udelukkende på sine CAD evner. Det er der sikkert mange som mener kan diskuteres, men ikke desto mindre er det ligeså "forkert" hovedløst at ansætte uden krav til hvordan man begår sig i de nye værktøjer. I den sidste endu er det jo de nyansatte som skal, hvis ikke drive udviklingen fremadrettet så i det mindste forstå mulighederne og bidrage med deres praktiske erfaring og personlige faglighed.

'The new tools is not a just matter of form - It's a matter of Practice and Performance. It raises quistions of how the Humanities, the Social Sciences' and Engineering Knowledge are joint again' - George Johnston

De nye værktøjer er ikke bare tidsmæssigt krævende i sig selv, men også et udviddet værktøj til en ny perspektivering [genlæsning?] af en faglig arv som i sig selv tager en hel uddannelse at få bare ind smule ind under huden. På trods af at jeg er draget af de nye værktøjers muligheder så dykker jeg kun ned i det lejlighedsvis. Og det handler nok mere om at jeg nok mest dyrker de steder hvor jeg ser let tilgængelig og praktisk sandsynlighed for at man kan indkorporere det i dagligdagens projekter... uden at det er bundet op på forskningsmidler. Og indtil videre er hovedfokus tilsyneladende på selve teknologien og [relativt] mindre et fagligt drevet indhold. Med det mener jeg at de mange AIAG videoer fordelt på arkitektuddannelser på hver sin side af kloden stadig ligner hindanden forfærdelig meget. Japan har måske banefordel med sine Oragami foldehistorik.

 

MIT : Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA

'An advantage og Computational Design is the adoptability og Swarm Intelligence to the unpredictable changes. Its continuous and self-organizing process is optimizing a sustainability of the materials' - Yasushi Ikeda-Lab

'It's forms of generative geometry just like nature prefers - an irregular complex form - instead of a regular reputational form like orthogonal coordinate' - Yasushi Ikeda-Lab

 

EPFL - Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse + SA : Ecole Speciale d’Architecture, Paris, France

 

Georgia Tech College of Architecture, Atlanta, USA

 

Keio University , Tokyo, Japan

 

Tokyo University of the Arts, Tokyo, Japan

 

University of Tokyo, Tokyo, Japan

Rasmus Brønnum

Tilføj kommentar