Som arkitekter er vi vant til benspænd – faktisk er der ikke noget, vi er mere skolede i end at aflæse, vende og dreje, tilføje og dobbeltudnytte for at skabe arkitektur med merværdi. Vi kan få forbrændingsanlæg til at blive til skibakker – banker til at give byrum fra sig og p-huse til at blive til udflugtsmål.

Sara Ettrup

Hvor det for et halvt århundrede siden i hovedsagen drejede sig om boligbyggerier til lav- og mellemindkomstgrupper opført i byernes udkanter på steder, der senere skulle blive til forstæder, er det i dag de centrale bycentre og havneområder, som inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri – for det meste til mennesker med høj løn. 

Martin Keiding

Der er en tendens til, at arkitektur mister integritet og bliver til noget, man kalder merværdi, som et lag et eller andet hokus pokus uden på en konstruktion. 

Det er et skråplan. Arkitektur er konstruktion, funktion, økonomi, form, teori, plan, rum, lys, en bunden kunstart, som ofte lykkes, og bare fordi New Public Management ikke kan forstå, hvad der foregår, betyder det jo ikke, at det, der foregår, ikke er rigtigt. 

Martin Keiding

Muligheden for masseproduktion og montagebyggeri har i tillæg påvirket økonomien; den tid, det tager at forrente investeringer, er dramatisk forkortet. Det samme er de byggede strukturers forventede levetid. Selv om vi finder undtagelser fra denne regel, er det generelle billede alligevel, at det, som bygges, ikke længere forventes at stå i århundreder. Det skal nu kun holde den tid, det tager at få de investerede penge tilbage. 

rikke stenbro

Eksempelvis er de fleste af de supersygehuse, som bygges i disse år, forvaltningsmæssigt regionale, men de indeholder en stor procentdel af statslige midler. Og de er på alle måder institutioner, hvor kunsten potentielt kunne have stor betydning og effekt. Det blev slået fast i den inden for faget nybrydende undersøgelse Helende Arkitektur fra 2009, som viste, at faktorer som bl.a. lys, luft, materialer og farver på hospitaler har indvirkning på både patienternes, de pårørendes og personalets velfærd.

Nina Wöhlk

Pages